Θέλετε να εξασφαλίσετε

την αξία του οχήματός σας;

Συμπληρώστε τα κενά

για να πάρετε προσφορά GAP!

Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας
Αξία του οχήματος:

Τι είναι το GAP;

Η ασφάλιση GAP αποτελεί προστασία έναντι της απώλειας της αξίας ενός οχήματος, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη για τα καινούργια (καθώς και για μεταχειρισμένα) αυτοκίνητα, ιδίως κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών ιδιοκτησίας.

Η ασφάλιση GAP καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της τιμολογιακής αξίας του αγορασθέντος οχήματος ή της αξίας του οχήματος βάσει του ανανεωμένου ασφαλιστήριου συμβολαίου του αυτοκινήτου και της αγοραίας αξίας του κατά την ημερομηνία της ολικής απώλειας.

Ασφαλίζω το Αυτοκίνητο!

Είναι γνωστό ότι η αξία κάθε αυτοκινήτου μειώνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Σύμφωνα με έρευνα αγοράς, ένα νέο αυτοκίνητο μπορεί να χάσει έως και το 75% της αξίας του κατά τα πρώτα χρόνια της ιδιοκτησίας του. Η απώλεια της αξίας ενός οχήματος είναι ιδιαίτερα έντονη τόσο για τα καινούργια όσο και για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ιδίως κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών ιδιοκτησίας.

Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη;

Παράδειγμα, όπου το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης GAP είναι 13.200 ευρώ.

 

Το αυτοκίνητο, με τιμολογιακή αξία 30.000 ευρώ, εκλάπη κατά το 3ο έτος χρήσης του. Ο κύριος ασφαλιστής κατέβαλε στον ιδιοκτήτη αποζημίωση ύψους 24.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχούσε στην αγοραία αξία του αυτοκινήτου κατά την ημερομηνία της ζημίας.

Τα 6.000 ευρώ καταβλήθηκαν στον ιδιοκτήτη στο πλαίσιο της ασφάλισης GAP, η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της αξίας αγοράς του οχήματος και της αγοραίας αξίας του οχήματος κατά την ημερομηνία της ολικής απώλειας.

Σε περίπτωση ολικής απώλειας, ο Ασφαλισμένος θα λάβει δύο αποζημιώσεις: από το Βασικό Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης* και από το συμβόλαιο GAP, το οποίο θα επιτρέπει την αγορά αυτοκινήτου παρόμοιας κατηγορίας/αξίας με το χαμένο όχημα.

 

*Η βασική ασφάλιση οχήματος απαιτεί την κάλυψη του κινδύνου ολικής απώλειας του οχήματος λόγω πυρκαγιάς και κλοπής (συνδυασμένη κάλυψη δύο κινδύνων) ή πυρκαγιάς, κλοπής και σωματικής βλάβης στο όχημα που προκλήθηκε από τον οδηγό (συνδυασμένη κάλυψη τριών κινδύνων).

Αξία του οχήματος
30 000 €
Αποζημίωση αστικής ευθύνης
Αποζημίωση GAP

Πλεονεκτήματα του συμβολαίου GAP

Παροχή ασφάλειας σε περίπτωση ολικής απώλειας

Το να έχετε ένα συμβόλαιο GAP είναι τόσο σημαντικό όσο το να έχετε καλά ελαστικά στο αυτοκίνητό σας.

Οικονομική ασφάλεια

Δυνατότητα αγοράς αυτοκινήτου της ίδιας αξίας/κατηγορίας με το χαμένο όχημα.

Υψηλά ποσά αποζημίωσης!

Το ασφαλισμένο ποσό φτάνει μέχρι 44.000 ευρώ.

Άμεση καταβολή της αποζημίωσης

Μάθετε πώς γρήγορα και εύκολα να αναφέρετε τη ζημιά μέσω του διαδικτυακού συστήματος.

Ξεχάσατε να ασφαλιστείτε;

Αγοραστέ το τώρα χωρίς να βγείτε από το σπίτι.

Ποια οχήματα μπορούν να ασφαλιστούν;

  • Νέα ή μεταχειρισμένα όχηματα έως το 6ο έτος λειτουργίας κατά την ημερομηνία σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης.
  • Όχηματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος έως 3,5 τόνους.
  • Όχηματα με αξία τιμολογίου που δεν υπερβαίνει τα 132 000 ευρώ.
  • Οχήματα με ασφάλιση Αστικής Ευθύνης.

Θέλετε να εξασφαλίσετε την αξία του οχήματός σας;

Πάρε προσφορά GAP!
Μενού